Puiden hoito

Miksi puut tarvitsevat hoitoa?

Kun puita hoidetaan säännöllisesti koko niiden elinkaaren ajan, saadaan rakenteellisesti kestäviä puita. Puut ovat tärkeä osa kaupunkiluontoa, ne luovat viihtyisyyttä ja vihreyttä ja antavat suojaa, vanhat puut myös nostavat tontin arvoa. Arboristi on puunhoidon ammattilainen, joka toimii rakennetussa ympäristössä.

Puiden hoitoleikkaukset

Rakennetussa ympäristössä puita leikataan, että ne mahtuisivat elämään yhdessä ihmisen kanssa.  Esimerkiksi vanhoissa puissa olevat suuret kuivat oksat voivat pudotessaan olla riski turvallisuudelle tai omaisuudelle. Koulutettu arboristi osaa suorittaa hoitoleikkauksen puuta kunnioittaen.

Rakenne­leikkaukset

Nuorten puiden kasvua ohjataan rakenneleikkauksin. Kun puita leikataan ajoissa ja oikeaan aikaan, vältetään tulevaisuuden ongelmia. Tavoitteena on saada rakenteellisesti kestäviä puita.

Erikois­leikkaukset

Joskus puita on tarpeellista leikata tavanomaista enemmän, esimerkiksi latvuksen pienennys, jossa puun koko latvustoa pienennetään, on erikoisleikkaus joka joissain tapauksissa voi olla perusteltua. Teemme myös muotoon leikkauksia ja muita erikoisleikkauksia, annamme mielellämme lisätietoja puiden leikkauksiin liittyen.

Istutus

Lähtökohtana puuta istuttaessa on valita oikea puu oikeaan paikkaan. Kun olosuhteet ovat lajille sopivat, on puulla parhaat mahdollisuudet kasvuun. Muita yhtä tärkeitä asioita ovat myös oikea istutussyvyys, laadukas taimimateriaali sekä oikeanlainen jatkohoito. Palveluihimme kuuluvat myös puiden ja pensaiden istutukset.

Latvus­tuennat

Latvuksen tukeminen voi olla paikallaan silloin, kun vaarana on, että puun haaraliitokset repeävät, mutta puuta ei kuitenkaan haluttaisi kaataa. Arvion latvustuennan tarpeellisuudesta tekee koulutettu arboristi, ja työhön käytetään sitä tarkoitusta varten valmistettuja tuentamateriaaleja.

KAM

Kasvillisuuden arvonmääritys kolari- ja ilkivaltatapauksissa.