Puiden kuntotutkimukset

Miksi puita kannattaa tutkia?

Huonokuntoiset puut kaupunkialueella ovat riski. Ne voivat kaatua tai katketa hallitsemattomasti, ja aiheuttaa näin vaaratilanteita ihmisille tai omaisuudelle. Vanhat puut ovat silti usein säilyttämisen arvoisia, eli mistä sitten tietää milloin puu kannattaa kaataa, ja milloin säästää?

Ammattilaisen tekemä kuntokartoitus antaa puusta varmistettua tietoa, joten arvailuihin tai tuntemuksiin perustuvia kaatopäätöksiä ei tarvitse tehdä.

Milloin puut kannattaa tutkia?

Jos puun runkoon ilmestyy kääpä, tiedetään että puussa on jotain vialla. Sienirihmasto puun sisällä lahottaa puuta, silti käävän ilmestyminen ei automaattisesti tarkoita kaatotuomiota, vaan puun elinvoima koostuu monen tekijän summasta. Myös latvuksen, tai sen osien, kuivuminen, tai yleisilmeen ränsistyminen, voi olla merkki puun kunnon heikentymisestä. Jos puun kunto alkaa itseä epäilyttämään, kannattaa paikalle kutsua arboristi toteamaan puun todellinen kunto.

Puiden kunto­kartoitukset

Kuntotutkimuksessa selvitetään puun elinvoima. Käytämme apuna tutkimuksessa Sibert -mikroporaa, jonka avulla pystymme selvittämään lahon etenemisen puun sisällä. Kuntokartoituksella voidaan vaikkapa selvittää talonyhtiön pihapiirin puuston säilyttämis- ja kaatotarpeet, sekä tehdä jatkosuunnitelma vanhojen puiden hoidolle.

Teemme sekä yksittäisten puiden kuntotutkimuksia, että laajempien alueiden puuston kuntokartoituksia. Kuntotutkimus sisältää kirjallisen raportinpuun kunnosta, sekä toimenpide-ehdotuksen.

Asianmukaisesti tehty kuntokartoitus voi vapauttaa talonyhtiön tai yksityisen henkilön puun aiheuttaman vahingon sattuessa korvausvastuusta, jos puusta ei kuntotutkimuksen yhteydessä ole löytynyt vikaa.